Najnowsze artykuły

Strona XXVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich Małopolska 2022

Strona XXVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich Małopolska 2022

Zasady prowadzenia dokumentacji merytorycznej i finansowej do zadań realizowanych przez MZSKF w 2022 r.

Przekazujemy Państwu zbiór procedur dotyczących planowania, przeprowadzania i rozliczania akcji jednostkowych w ramach zadań realizowanych przez MZSKF w 2022 r. dofinansowanych ze środków publicznych (Funduszu Rozwoju […]

Ogłoszenie przez Ministra Sportu i Turystyki programu w zakresie szkolenia i współzawodnictwa zawodników kw w 2022 r.

W dniu 25 lutego 2022 r. Minister Sportu i Turystyki ogłosił program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego […]

XXVII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach halowych Łódzkie 2021

W dniu 15 czerwca 2021 r. rozpoczynają się zawody rozgrywane w ramach finałów XXVII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych, których organizatorem jest Województwo Łódzkie. […]

Planowanie i realizacja akcji jednostkowych w okresie wakacji i II półroczu

W związku ze zbliżającym się okresem wakacji letnich, w trakcie których jest organizowana duża liczba akcji jednostkowych, pragniemy poinformować o istotnych terminach dotyczących realizacji szkolenia […]

Program „Sportowe Wakacje +”

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej ponownie została wybrana przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach programu „Sportowe Wakacje +”, krajowym operatorem konkursu […]

Pożegnanie

Z głębokim żalem odebraliśmy informację o śmierci naszego długoletniego pracownika. W dniu 1 kwietnia zmarła Krystyna De Ville, którą pożegnaliśmy w imieniu MZSKF podczas uroczystości pogrzebowych na cmentarzu […]

Zmiany w zakresie organizacji akcji jednostkowych od 16.04.2021 r.

W związku z opublikowanym w dniu 15 kwietnia 2021 r. Rozporządzeniem Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu […]

Ostateczny podział limitów i stawek dofinansowania do szkolenia kwm, kwjm, kwj+

Po złożeniu przez wszystkie sporty dokumentacji rocznej dotyczącej realizacji zadania szkolenia i współzawodnictwa zawodników kadr wojewódzkich, dokonano ostatecznego podziału limitów zawodników do objęcia szkoleniem […]