Druki KWJm, KWJ i KWMłd

Program dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki 

Podział limitów i stawek dofinansowania do szkolenia kadry wojewódzkiej juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców w 2024 r.

Planowanie szkolenia kadry wojewódzkiej juniora młodszego, juniora i młodzieżowców – wytyczne

Wykaz rocznych dokumentów składanych przy planowaniu szkolenia realizowanego przez MZSKF

Załącznik nr 2a – Harmonogram planowanych działań (preliminarz) kwjm

Załącznik nr 2a – Harmonogram planowanych działań (preliminarz) kwj+

Załącznik nr 3a – Szczegółowy program szkolenia sportowego oraz kryteria kwalifikacji zawodników do kwjm, kwj i kwmłd

Załącznik nr 5 – Upoważnienie dla osoby reprezentującej wozs / klub wiodący

Załącznik nr 7a – kwjm i kwj+ – Oświadczenie o posiadaniu środków

Załącznik nr 10 – Wykaz szkolonych zawodników

Załącznik nr 10 – Wykaz szkolonych zawodników – korekta

Załącznik nr 11 – Wykaz kadry trenerskiej i osób współpracujących w ramach kadry wojewódzkiej

Załącznik nr 11 – Wykaz kadry trenerskiej i osób współpracujących w ramach kadry wojewódzkiej – korekta

Wykaz dokumentów dotyczących organizacji akcji jednostkowych realizowanych przez MZSKF

Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział zawodnika niepełnoletniego w akcji jednostkowej oraz oświadczenie zawodnika pełnoletniego na udział w akcji jednostkowej

Karta informacyjna zawodnika niepełnoletniego i pełnoletniego

Załącznik nr 12a – Program akcji jednostkowej kwjm, kwj i kwmłd

Załącznik nr 13a – Preliminarz akcji jednostkowej kwjm, kwj, kwmłd / Załącznik nr 14a – Rozliczenie kosztów zadania zleconego kwjm, kwj i kwmłd

Załącznik nr 15a – Potwierdzenie udziału w akcji jednostkowej kwjm, kwj i kwmłd

Załącznik nr 16a – Sprawozdanie z akcji jednostkowej kwjm, kwj i kwmłd

Załącznik nr 17a – Dziennik zajęć z akcji jednostkowej kwjm, kwj i kwmłd

Załącznik nr 18a – Regulamin akcji jednostkowej / Obowiązki szkoleniowców na akcji jednostkowej kwjm, kwj i kwmłd

Załączniki do regulaminu (zasady poruszania się pieszo i na rowerze w ruchu drogowym, zasady bezpieczeństwa kąpieli, zasady użytkowania sprzętu pływającego)

Załącznik nr 24 – Wniosek o zaliczkę / Załącznik nr 25 – Rozliczenie zaliczki

Umowa zlecenie – wynagrodzenie podczas akcji jednostkowych

Kalkulator umów zleceń – dotyczy wypłat realizowanych przez MZSKF

Wzór oferty od kontrahenta

Wzór umowy z kontrahentem

Wzór faktury dla kontrahentów zawierający elementy obowiązkowe

Wzór opisu faktury – akcje jednostkowe kwjm, kwj i kwmłd

Wzór pisma o zmianę akcji jednostkowej kw

Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną