Wzór dokumentów – szkolenie 2023

W artykule pragniemy zaprezentować wzory dokumentów dotyczących organizacji akcji, które winny być pomocne dla trenerów koordynatorów w planowaniu poszczególnych zadań.

Zasady prowadzenia dokumentacji merytorycznej i finansowej do zadań realizowanych przez MZSKF w 2023 roku – zbiór procedur dotyczących planowania, przeprowadzania i rozliczania akcji jednostkowych w ramach zadań realizowanych przez MZSKF w br. oraz dofinansowanych ze środków publicznych, w tym: szkolenia i współzawodnictwa zawodników kadr wojewódzkich oraz przygotowania i udziału reprezentantów województwa małopolskiego w zawodach finałowych ssm.

Wykaz dokumentów dotyczących organizacji akcji jednostkowych realizowanych przez MZSKF:

– dokumentacja przed akcją – zał. 2, zał. 13, umowy zlecenia (podpisane), oferta i umowa;

– dokumentacja na akcji – zatwierdzona kopia zał. 12, zał. 13, polisa nnw, zgody i oświadczenia – COVID, karty informacyjne, licencje zawodników, uprawnienia szkoleniowców i osób współpracujących (kw – licencja pzs), podpisany regulamin i obowiązki – zał. 18, na bieżąco prowadzony dziennik – zał. 17;

– dokumentacja po akcji – zał 14, zał. 15, zał. 16, zał. 17, w przypadku startu i sprawdzianu – wyniki, zał. 18, foto (kwm i ssm).

Przed rozpoczęciem przygotowania dokumentacji na akcję (preliminarza (zał. 13) i programu (załącznik 12)) zapoznaj się z poniższymi zatwierdzonymi przez MZSKF dokumentami:

  • załącznikiem nr 2 – danymi z harmonogramu planowanych działań;
  • załącznikiem nr 10 – kopiuj planowanych zawodników z wykazu szkolonych zawodników;
  • załącznikiem nr 11 – kopiuj planowane osoby z wykazu kadry trenerskiej i osób współpracujących.

Pobierz i zapoznaj się ze wzorami załączników:

Załącznik nr 2 – Wzór harmonogramu planowanych działań (roczny preliminarz) kwjm

Załącznik nr 12 – Wzór programu akcji jednostkowej kwjm

Załącznik nr 13 – Wzór preliminarza akcji jednostkowej kwjm / Załącznik nr 14a – Rozliczenie kosztów zadania zleconego kwjm

Załącznik nr 15 – Wzór potwierdzenia udziału w akcji jednostkowej kwjm

Załącznik nr 16 – Wzór sprawozdania z akcji jednostkowej kwjm

Załącznik nr 17 – Wzór dziennika zajęć z akcji jednostkowej kwjm

Załącznik nr 18 – Wzór regulaminu akcji jednostkowej / Obowiązki szkoleniowców na akcji jednostkowej kwjm

Umowa zlecenie – wynagrodzenie podczas akcji jednostkowych – wzór

Załącznik nr 24 – Wniosek o zaliczkę / Załącznik nr 25 – Rozliczenie zaliczki – wzór

Kalkulator umów zleceń – dotyczy wypłat realizowanych przez MZSKF – wzór