Druki

Druki do realizacji poszczególnych programów:

Zasady prowadzenia dokumentacji merytorycznej i finansowej do zadań realizowanych przez MZSKF w 2024 roku – zbiór procedur dotyczących planowania, przeprowadzania i rozliczania akcji jednostkowych w ramach zadań realizowanych przez MZSKF w br. oraz dofinansowanych ze środków publicznych, w tym: szkolenia i współzawodnictwa zawodników kadr wojewódzkich oraz przygotowania i udziału reprezentantów województwa małopolskiego w zawodach finałowych ssm – zmiana pkt. 2.8. w zakresie składania ofert od kontrahentów i podpisywania umów.

Podział limitów i stawek dofinansowania do szkolenia kadry wojewódzkiej młodzików w 2024 r.

Podział limitów i stawek dofinansowania do szkolenia kadry wojewódzkiej juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców w 2024 r.

Podział dofinansowania z dotacji WM do realizacji zadania przygotowania i udziału reprezentantów województwa małopolskiego w zawodach finałowych ssm w 2024 r.

Ogłoszenie przez Ministra Sportu i Turystyki programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanego ze szkoleniem i współzawodnictwem zawodników kadry wojewódzkiej oraz związanego z organizacją zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych, halowych i letnich w 2024 r.

Uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych WM w obszarze Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej w 2024 roku w zakresie Współzawodnictwa i szkolenia sportowego dzieci i młodzieży wraz z regulaminem konkursu