Ogłoszenie przez Ministra Sportu i Turystyki programu w zakresie szkolenia i współzawodnictwa zawodników kw w 2023 r.

W dniu 22 grudnia 2022 r. Minister Sportu i Turystyki ogłosił program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanego ze szkoleniem i współzawodnictwem zawodników kadry wojewódzkiej oraz związanego z organizacją zawodów finałowych ogólnopolskiej olimpiady młodzieży w sportach zimowych, halowych i letnich, na podstawie którego MZSKF będzie prowadził w 2023 r. szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików (skrót – kwm), juniorów młodszych (skrót – kwjm) oraz wspólnie juniorów i młodzieżowców (skrót – kwj+).
Zwracamy się z prośbą do wszystkich zainteresowanych, a w szczególności trenerów koordynatorów o zapoznanie się z opublikowanym programem celem prawidłowego przygotowania i realizacji przedmiotowego zadania.
Na stronie internetowej w zakładce Druki zostały opublikowane ostateczne podziały limitów zawodników w poszczególnych kadrach i sportach, a także obowiązująca w 2023 r. dokumentacja roczna i akcyjna (prosimy nie korzystać z druków z 2022 r., ponieważ ulegną one zmianie np. logo Ministerstwa odpowiedzialnego za kulturę fizyczną i sport).
W załączeniu treść ogłoszenia programu.