Kontakt

Małopolski Związek Stowarzyszeń Kultury Fizycznej

ul. Śląska 5/1, 30-003 Kraków

NIP: 675-12-19-067

telefon centrala: 504 244 575 wewnętrzny:
21 – Sekretariat, sprawy kadrowe, przelewy, wystawianie faktur,
22 – Księgowość – rozliczenia finansowe, faktury kosztowe,
23 – Pion szkolenia – dokumentacja merytoryczna,
24 – Prezes Zarządu

telefon komórkowy (wysyłanie SMS, MMS): 504 244 576

e-mail: mzskf@mzskf.krakow.pl – sprawy ogólne
             szkolenie@mzskf.kraków.pl – dokumentacja do realizowanych zadań i akcji jednostkowych

Konto: BNP Paribas Bank Polska S.A. nr 85 1600 1462 1882 8454 6000 0004

Biuro MZSKF jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00
(poniedziałek jest dniem pracy wewnętrznej – bez przyjmowania stron)

 

Sekretariat, ewidencja rodo i zaświadczeń lekarskich, zdjęcia z akcji

Bożena Gramek: poniedziałek – piątek od 8:30 do 13:00.

kontakt: 504 244 575 wew. 21; e-mail: szkolenie@mzskf.kraków.pl

 

Sprawy kadrowe, przelewy, wystawianie faktur

Adam Pióro: poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 8:30 do 16:00; czwartek od 8:30 do 13:30.

kontakt: 504 244 575 wew. 21; e-mail: mzskf@mzskf.krakow.pl

 

Księgowość

Przyjmowanie dokumentacji i konsultacje finansowe, faktury kosztowe

Marcin Godawiec: poniedziałek – piątek od 8:30 do 16:00.

kontakt: 504 244 575 wew. 22; e-mail: ksiegowosc@mzskf.krakow.pl

 

Pion szkolenia

Przyjmowanie dokumentacji i konsultacje merytoryczne – szkolenie i współzawodnictwo kw

Grzegorz Sobczyk: poniedziałek – piątek od 8:30 do 16:00.

Przyjmowanie dokumentacji i konsultacje merytoryczne – system sportu młodzieżowego

Anna Karnia-Biskupska: poniedziałek, środa, piątek od 08:30 do 16:00.

kontakt: 504 244 575 wew. 23; 504 244 576; e-mail: szkolenie@mzskf.krakow.pl