Ogłoszenie przez Zarząd Województwa Małopolskiego konkursu w zakresie współzawodnictwa i szkolenia sportowego (ssm) w 2023 r.

W dniu 19 listopada 2022 r. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej w 2023 roku w zakresie Współzawodnictwa i szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, na podstawie którego MZSKF będzie prowadził w 2023 r. przygotowanie i udział reprezentantów województwa małopolskiego w zawodach finałowych systemu sportu młodzieżowego (skrót – ssm).
Zwracamy się z prośbą do wszystkich zainteresowanych, a w szczególności trenerów koordynatorów o zapoznanie się z opublikowanym konkursem celem prawidłowego przygotowania i realizacji przedmiotowego zadania.
Na stronie internetowej w zakładce Druki został opublikowany podział dofinansowania w poszczególnych sportach, a także obowiązująca w 2023 r. dokumentacja roczna i akcyjna (prosimy nie korzystać z druków z 2022 r., ponieważ ulegną one zmianie np. logo Ministerstwa odpowiedzialnego za kulturę fizyczną i sport).
W załączeniu treść ogłoszenia konkursu.