Druki SSM

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Podział dofinansowania z dotacji Województwa Małopolskiego do realizacji zadania przygotowania i udział reprezentantów województwa małopolskiego w zawodach finałowych systemu sportu młodzieżowego” w 2024 r.

Planowanie zadania ssm – wytyczne

Wykaz rocznych dokumentów składanych przy planowaniu szkolenia realizowanego przez MZSKF

Załącznik nr 2c – Roczny preliminarz finansowy

Załącznik nr 5 – Upoważnienie dla osoby reprezentującej WOZS / Klub wiodący

Załącznik nr 7c – Oświadczenie o posiadaniu środków

Wykaz dokumentów dotyczących organizacji akcji jednostkowych realizowanych przez MZSKF

Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział zawodnika niepełnoletniego w akcji jednostkowej oraz oświadczenie zawodnika pełnoletniego na udział w akcji jednostkowej

Karta informacyjna zawodnika niepełnoletniego i pełnoletniego

Załącznik nr 12c – Program akcji jednostkowej przygotowanie ssm

Załącznik nr 12d – Lista uczestników zawody ssm

Załącznik nr 13c – Preliminarz akcji jednostkowej ssm / Załącznik nr 14c – Rozliczenie kosztów zadania zleconego ssm

Załącznik nr 15c – Potwierdzenie udziału w akcji jednostkowej ssm

Załącznik nr 16c – Sprawozdanie z akcji jednostkowej ssm

Załącznik nr 17c – Dziennik zajęć z akcji jednostkowej przygotowanie ssm

Załącznik nr 18c – regulamin akcji jednostkowej / Obowiązki szkoleniowców na akcji jednostkowej ssm

Załączniki do regulaminu (zasady poruszania się pieszo i na rowerze w ruchu drogowym, zasady bezpieczeństwa kąpieli, zasady użytkowania sprzętu pływającego)

Plansza z informacją o wsparciu realizacji zadania przez Województwo Małopolskie

Załącznik nr 24 – Wniosek o zaliczkę / Załącznik nr 25 – Rozliczenie zaliczki

Umowa zlecenie – wynagrodzenie podczas akcji jednostkowej

Kalkulator umów zleceń – dotyczy wypłat realizowanych przez MZSKF

Wzór oferty od kontrahenta

Wzór umowy z kontrahentem

Wzór faktury dla kontrahentów zawierający elementy obowiązkowe

Wzór opisu faktury – akcje jednostkowe ssm

Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną