Wykaz akcji jednostkowych 2023

W artykule pragniemy zaprezentować wykaz akcji jednostkowych realizowanych w ramach szkolenia zawodników kadry wojewódzkiej młodzików, juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców wraz z danymi kadry trenerskiej i osób współpracujących w 2023 roku.

Wykaz akcji jednostkowych 2023 – załącznik do pobrania

Informacje zawarte w wykazie akcji jednostkowych (podstawowe dane zgodnie z załącznikiem nr 2):

Data od (rrrr-mm-dd)

data rozpoczęcia akcji

Data do (rrrr-mm-dd)

data zakończenia akcji

Liczba dni

liczba dni akcji:

– nowe naliczenie (liczymy każdy dzień akcji);

– stare naliczenie (liczymy pełne osobodni akcji).

Liczba zawodników

liczba planowanych zawodników po akceptacji MSiT – załącznik 10

Liczba szkoleniowców

liczba kadry trenerskiej i osób współpracujących po akceptacji MSiT – załącznik 11

Liczba osobodni

= liczba dni x liczba zawodników

Miejsce akcji

precyzyjne wskazanie miejscowości akcji

R

precyzyjne wskazanie rodzaju akcji:

– zgrupowanie;

– konsultacja szkoleniowa;

– konsultacja startowa.

Środki FRKF

zaplanowane środki FRKF – załącznik 2

Środki WM

zaplanowane środki WM – załącznik 2

Dopłaty

zaplanowana dopłata – załącznik 2

Pośrednie

= liczba osobodni x 3,00 zł – załącznik 2

Razem

całkowity koszt akcji – załącznik 2

KW

wskazanie kategorii wiekowej szkolenia:

– mł = młodzik;

– jmł = junior młodszy;

– jun+ = junior i młodzieżowiec.

Sport

Szkoleniowiec 1 – …

kadra trenerska i osoby współpracujące (dane z załącznika 12) po akceptacji MSiT – załącznik 11

Przed rozpoczęciem przygotowania dokumentacji na akcję (preliminarza (zał. 13) i programu (załącznik 12)) zapoznaj się z poniższymi zatwierdzonymi przez MZSKF dokumentami:

  • załącznikiem nr 2 – danymi z harmonogramu planowanych działań;
  • załącznikiem nr 10 – kopiuj planowanych zawodników z wykazu szkolonych zawodników;
  • załącznikiem nr 11 – kopiuj planowane osoby z wykazu kadry trenerskiej i osób współpracujących.

Wzór dokumentów – szkolenie 2023