Wyniki WSDiM 2022

Podsumowanie wyników Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży za 2022 r.

Aktualne wyniki systemu sportu młodzieżowego – od 2020 r.

Podsumowanie wyników sportowych w kategorii wiekowej młodzika osiągniętych przez reprezentantów Województwa Małopolskiego we Współzawodnictwie Sportowym Dzieci i Młodzieży w 2022 r.

Podsumowanie wyników sportowych we wszystkich kategoriach wiekowych osiągniętych przez reprezentantów Województwa Małopolskiego we Współzawodnictwie Sportowym Dzieci i Młodzieży w 2022 r.

Prezentacja SSM – Małopolska 2022 – szkolenie MZSKF 2022