XXX OOM w sportach zimowych Małopolska 2024

XXX Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach zimowych MAŁOPOLSKA 2024 jest imprezą rangi Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w sportach: biathlon, curling, hokej na lodzie, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie (tor długi i short track), narciarstwo (alpejskie, klasyczne-biegi, skoki i kombinacja norweska), snowboard, sporty saneczkowe. Ponadto w ramach olimpiady rozgrywane są Mistrzostwa Polski Juniorów w ww. sportach poza curlingiem, hokejem na lodzie i łyżwiarstwem figurowym. Dodatkowo w bloku sportów zimowych odbywają się zawody w koszykówce kobiet i mężczyzn w kategorii wiekowej juniora młodszego.

Planowany termin organizacji zawodów: 09.02-17.03.2024 r.

Rywalizacja w ramach XXX OOM w sportach zimowych MAŁOPOLSKA 2024 ma na celu wyłonienie najlepszych zawodników i zespołów bloku sportów zimowych określonych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Uczestników XXX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych MAŁOPOLSKA 2024 będą gościć następujące gminy: Zakopane, Krynica-Zdrój, Oświęcim, Nowy Targ, Kościelisko, Poronin (Suche), Kraków, Wieliczka, Tomaszów Mazowiecki i Stary Smokowiec.

XXX OOM w sportach zimowych Małopolska 2024 odbędzie się na obiektach sportowych województwa małopolskiego z wyłączeniem łyżwiarstwa szybkiego (Tomaszów Mazowiecki) i sportu saneczkowego (Stary Smokowiec), które zapewnią właściwe warunki do przeprowadzenia imprezy zgodnie z wytycznymi zawartymi w regulaminach polskich związków sportowych i zatwierdzonych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Łącznie w ramach OOM planuje się zorganizowanie rywalizacji w 13 sportach ujętych w regulaminach szczegółowych ssm, w których będzie rywalizować około 1 100 zawodników.

XXX Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach zimowych MAŁOPOLSKA 2024 jest integralną częścią ogólnopolskiego systemu sportu młodzieżowego oraz współzawodnictwa sportowego prowadzonego przez polskie związki sportowe.

W wyniku rozstrzygniętego konkursu Ministerstwo Sportu i Turystyki już po raz ósmy przyznało Województwu Małopolskiemu organizację zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych. Jednym z powodów takiej decyzji była wzorowa organizacja przez Województwo Małopolskie zawodów finałowych poprzednich Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieży w sportach zimowych w latach 1999, 2002, 2007, 2011, 2015, 2017, 2019. W opinii wielu uczestników reprezentujących różne środowiska sportowe były to jedne z lepiej zorganizowanych imprez tej rangi. Ponowna organizacja finałów OOM jest wielkim wyróżnienie dla osób zaangażowanych w sport dzieci i młodzieży na terenie Małopolski, w szczególności w sportach zimowych, z których zawodnicy odnoszą największe sukcesy, od 23 lat plasując Województwo Małopolskie na pierwszym miejscu w punktacji generalnej olimpiady. Małopolska będzie gościć ok. 1 650 zawodników, trenerów, opiekunów, sędziów i przedstawicieli polskich związków sportowych, reprezentujących prawie wszystkie województwa i rywalizujących w sportach objętych programem olimpiady. Realizacja tego zadania przyczyni się do zacieśnienia współpracy w środowisku ludzi związanych ze sportami będącymi w programie olimpiady, a także zaangażowania władz samorządowych różnego szczebla w promowanie sportu w Województwie Małopolskim.

Zawody finałowe XXX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych Małopolska 2024 dla wielu zawodników będą pierwszym startem w karierze na forum ogólnopolskim. Poprzez właściwe przygotowanie i zabezpieczenie logistyczne imprezy, udział w tej olimpiadzie pozostawi w świadomości zawodników, trenerów, sędziów i przedstawicieli pzs niezapomniane wrażenia z pobytu w naszym województwie i w przyszłości spowoduje, iż osoby te po raz kolejny odwiedzą gościnną Małopolskę.

Reprezentanci województwa małopolskiego poprzez start w zawodach będą mogli awansować na szczeblach piramidy szkolenia sportowego poprzez kwalifikację do kadr narodowych prowadzonych przez poszczególne polskie związki sportowe.

Małopolski Związek Stowarzyszeń Kultury Fizycznej współdziałając z wojewódzkimi okręgowymi związkami sportowymi lub klubami wiodącymi w 2024 roku będzie realizował zadanie pn. „Przeprowadzenie XXX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych MAŁOPOLSKA 2024”.

Podstawowym rezultatem realizacji XXX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych MAŁOPOLSKA 2024 będzie przeprowadzenie zawodów finałowych bloku sportów zimowych określonych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Ponadto efektem rywalizacji w ramach XXX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych Małopolska 2024 będzie:

  • wyłonienie Mistrzów Polski w 11 sportach zimowych i 2 sportach halowych (koszykówka k i m);
  • start najbardziej utalentowanych zawodników reprezentujących 16 województw w sportach zimowych i koszykówce;
  • przeprowadzenie rywalizacji o medale i punkty w 147 konkurencjach w ramach systemu sportu młodzieżowego;
  • wyłonienie najlepszych klubów oraz województw w klasyfikacji punktowej bloku sportów zimowych w ramach systemu sportu młodzieżowego;
  • promowanie idei olimpizmu wśród młodych sportowców na początku ich kariery zawodniczej;
  • wypromowanie wśród młodzieży zdrowego trybu życia związanego z uprawianiem sportu.