Program szkolenia KWM 2023 – lekka atletyka

W artykule pragniemy zaprezentować zatwierdzony program szkolenia Kadry Wojewódzkiej Młodzików w lekkiej atletyce.

Pobierz i zapoznaj się z roczną dokumentacją KWM w lekkiej atletyce:

Załącznik nr 2b – harmonogram planowanych działań (roczny preliminarz)

Załącznik nr 3b – szczegółowy program szkolenia sportowego oraz kryteria kwalifikacji zawodników

Załącznik nr 10 – wykaz szkolonych zawodników

Załącznik nr 11 – wykaz kadry trenerskiej i osób współpracujących

Załącznik nr 2c – roczny preliminarz SSM