Regulaminy

Regulaminy współzawodnictwa młodzieży
uzdolnionej sportowo

Część A – Regulamin ogólny współzawodnictwa młodzieży uzdolnionej sportowo

Część B – Regulaminy w poszczególnych kategoriach wieku

Część C – Regulaminy szczegółowe w poszczególnych sportach