Druki KWJm, KWJ, KWMłd

Szkolenie kadry wojewódzkiej juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców jest dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Limity i stawki do szkolenia kadry wojewódzkiej juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców w 2019 r.

Zgoda opiekuna na udział zawodnika w akcjach szkoleniowych KWJm realizowanych przez MZSKF

Załącznik nr 2 – Program organizacji szkolenia (opisowy)
Załącznik nr 2 do umowy MSiT – Harmonogram planowanych działań (preliminarz) / korekta
Załącznik nr 8 do umowy MSiT – Wykaz dofinansowanych wynagrodzeń ze środków MSiT (Szkoleniowcy Kadry Wojewódzkiej) na akcjach jednostkowych
Załącznik nr 10 do umowy MSiT – Wykaz zawodników szkolonych w ramach kadry wojewódzkiej
Załącznik nr 11 do umowy MSiT – Wykaz kadry trenerskiej i osób współpracujących w ramach kadry wojewódzkiej
Załącznik nr 6 – Upoważnienie
!!! Oświadczenie trenera koordynatora
Załącznik nr 7a – Oświadczenie o posiadaniu środków

Załącznik nr 8a – Program zgrupowania/konsultacji
Załącznik nr 20a – Ramowy regulamin akcji
Załączniki do regulaminu (zasady porusznia się pieszo i na rowerze w ruchu drogowym, zasady bezpieczeństwa kąpieli, zasady użytkowania sprzętu pływającego)
Załącznik nr 9a – Preliminarz szkolenie / Załącznik nr 12a – Rozliczenie kosztów zadania zleconego szkolenie
Załącznik nr 11a – Potwierdzenie udziału w zgrupowaniu/konsultacji
Załącznik nr 13a – Sprawozdanie zgrupowania/konsultacji
Załącznik nr 19a – Dziennik zajęć

Załącznik nr 14/15 – Wniosek / Rozliczenie zaliczki
Umowa zlecenie – szkolenie
Umowa zlecenie – prace inne niż szkolenie
Kalkulator umów zleceń

Zapytanie ofertowe
Wzór oferty na realizację zadania
Wzór umowy z kontrahentem

Wzór faktury dla kontrahentów zawierający elementy obowiązkowe
Wzór opisu faktury – szkolenie kwjm/kwj/kwmłd
Wzór pisma o zmianę akcji w szkoleniu i współzawodnictwie kw