Najnowsze artykuły

Aplikacja Calendly do rezerwacji wizyt w biurze MZSKF

Ze względu na ogłoszony stan epidemii na terenie kraju, chcąc zapewnić Państwu maksymalne bezpieczeństwo oraz możliwość bezpośredniego kontaktu z pracownikami biura MZSKF prosimy o umawianie spotkań […]

Zasady prowadzenia dokumentacji merytorycznej i finansowej do zadań realizowanych przez MZSKF w 2020 r.

Przekazujemy Państwu zbiór procedur dotyczących planowania, przeprowadzania i rozliczania akcji jednostkowych w ramach zadań realizowanych przez MZSKF w 2020 r. i dofinansowanych ze środków publicznych, w tym: Szkolenia […]

Ostateczne limity kadr wojewódzkich

Po analizie przez pion szkolenia MZSKF dokumentacji rocznej do realizacji programu szkolenia i współzawodnictwa zawodników kadr wojewódzkich złożonych przez trenerów koordynatorów w poszczególnych dyscyplin, a w szczególności wykazów […]

Zmiana organizacji pracy biura MZSKF

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju dotyczącą zagrożenia rozprzestrzenianiem się koronawirusa, Zarząd Małopolskiego Związku Stowarzyszeń Kultury Fizycznej podjął decyzję o zmianie zasad funkcjonowania […]

UWAGA! Zmiana konta MZSKF

Nowe konto MZSKF:
BNP Paribas Bank Polska S.A. nr 85 1600 1462 1882 8454 6000 0004

Decyzja nr 2 Ministra Sportu

Decyzja nr 2 Ministra Sportu z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia „Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania […]

Wyniki ssm w 2019 r.

W załączeniu przedstawiamy wyniki końcowe systemu sportu młodzieżowego w 2019 r. zawierające klasyfikację poszczególnych województw w rozbiciu na sporty oraz udział procentowy w skali kraju wraz z porównaniem […]

Propozycje limitów na 2020 r.

Publikujemy propozycje podziału limitów KWM, MKZ i SSM na 2020 r.

Regulaminy ssm w 2020 r.

Regulaminy systemu sportu młodzieżowego obowiązujące w 2020 r.