Walne Zebranie MZSKF

W dniu 15 grudnia 2023 roku odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Małopolskiego Związku Stowarzyszeń Kultury Fizycznej.
Zebranie odbędzie się w Hotelu Europejskim, ul. Lubicz 5, 31-034 Kraków.
I termin: godz. 16:00, II termin: godz. 16:30.

W zebraniu wezmą udział delegaci członków zwyczajnych oraz zaproszeni goście.

Porządek obrad Walnego Zebrania sprawozdawczo-Wyborczego MZSKF

Regulamin obrad Walnego Zebrania sprawozdawczo-Wyborczego MZSKF

Sprawozdanie z działalności Zarządu MZSKF za lata 2020-2023