Druki SSM

Przygotowanie i udział reprezentantów województwa małopolskiego w zawodach finałowych systemu sportu młodzieżowego jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Podział dofinansowania z dotacji Województwa Małopolskiego do zadania pn. „Przygotowanie i udział reprezentantów województwa małopolskiego w zawodach finałowych systemu sportu młodzieżowego” w 2019 r.

Załącznik nr 2c – Roczny preliminarz finansowy
Załącznik nr 6 – Upoważnienie
Załącznik nr 7c – Oświadczenie o posiadaniu środków

Załącznik nr 8c – Program przygotowanie
Załącznik nr 8d – Lista uczestników zawody
Załącznik nr 20c – Ramowy regulamin akcji
Załączniki do regulaminu (zasady porusznia się pieszo i na rowerze w ruchu drogowym, zasady bezpieczeństwa kąpieli, zasady użytkowania sprzętu pływającego)
Załącznik nr 9c – Preliminarz akcje jednostkowe / Załącznik nr 12c – Rozliczenie kosztów zadania zleconego
Załącznik nr 11c – Potwierdzenie udziału w akcji
Załącznik nr 13c – Sprawozdanie akcji
Załącznik nr 19c – Dziennik zajęć
Plansza z informacją o wsparciu realizacji zadania przez Województwo Małopolskie

Załącznik nr 14/15 – Wniosek / Rozliczenie zaliczki
Umowa zlecenie – szkolenie
Umowa zlecenie – prace inne niż szkolenie
Kalkulator umów zleceń

Zapytanie ofertowe
Wzór oferty na realizację zadania
Wzór umowy z kontrahentem

Wzór faktury dla kontrahentów zawierający elementy obowiązkowe
Wzór opisu faktury – SSM