Małopolski Związek Stowarzyszeń Kultury Fizycznej

Druki 2019

Druki 2019 na stronie!!!

Finansowanie 2019

Decyzja nr 1 MSiT z dnia 15 stycznia 2019 oraz stawki i limity KWM, SSM i MKZima w 2019r.

Aktualne regulaminy systemu sportu młodzieżowego obowiązujące w 2018 r.

Aktualne regulaminy systemu sportu młodzieżowego obowiązujące w 2018 r.

Wyniki Systemu Sportu Młodzieżowego w 2017 r.

Wyniki Systemu Sportu Młodzieżowego w 2017 r.

Olimpiady Młodzieży 2018

XXIV Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Letnich Śląskie 2018 XXIV Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Halowych Wielkopolska 2018 XXIV Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Zimowych Podkarpackie 2018