ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu
i wyposażenia dla potrzeb organizowania zawodów sportowych
(sprzęt IT, sprzęt i wyposażenie video, sprzęt i wyposażenie audio, radiotelefony)

     Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy (19.04.2012)
     Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - dostawy (19.04.2012)
     Formularze dla wykonawców - oferta, oświadczenie (19.04.2012)
     Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia - dostawy (23.04.2012)
     Odpowiedź na zadane pytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia - dostawy (25.04.2012)
     Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia - dostawy (25.04.2012)
     Informacja o wyborze oferty - na dostawę sprzętu i wyposażenia dla potrzeb organizowania zawodów sportowych (sprzęt IT, sprzęt i wyposażenie video, sprzęt i wyposażenie audio, radiotelefony)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu
i wyposażenia dla potrzeb organizowania zawodów sportowych
(sprzęt sportowy do: gimnastyki sportowej, akrobatyki sportowej, gimnastyki artystycznej, łucznictwa, judo, zapasów; stojaki reklamowe)

     Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy (02.05.2012)
     Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - dostawy (02.05.2012)
     Formularze dla wykonawców - oferta, oświadczenie (02.05.2012)
     Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia - dostawy (02.05.2012)
     Informacja o wyborze oferty - na dostawę sprzętu i wyposażenia dla potrzeb organizowania zawodów sportowych (sprzęt sportowy do: gimnastyki sportowej, akrobatyki sportowej, gimnastyki artystycznej, łucznictwa, judo, zapasów; stojaki reklamowe)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu
i wyposażenia dla potrzeb organizowania zawodów sportowych
(sprzęt sportowy do: badmintona, koszykówki, piłki nożnej, piłki ręcznej, piłki siatkowej halowej i plażowej, podnoszenia ciężarów szermierki, taekwondo olimpijskiego, tenisa stołowego)

     Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy (09.05.2012)
     Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - dostawy (09.05.2012)
     Formularze dla wykonawców - oferta, oświadczenie (09.05.2012)
     Odpowiedź na zadane pytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia - dostawy (11.05.2012)
     Odpowiedź na zadane pytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia - dostawy (11.05.2012)
     Wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia - dostawy (25.04.2012)
     Informacja o wyborze oferty - na dostawę sprzętu i wyposażenia dla potrzeb organizowania zawodów sportowych (sprzęt sportowy do: badmintona, koszykówki, piłki nożnej, piłki ręcznej, piłki siatkowej halowej, piłki siatkowej plażowej, podnoszenia ciężarów, szermierki, tenisa stołowego, taekwondo olimpijskiego)
     Informacja o wyborze oferty - na dostawę sprzętu i wyposażenia dla potrzeb organizowania zawodów sportowych (sprzęt sportowy do: piłki ręcznej, piłki siatkowej)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu
i wyposażenia dla potrzeb organizowania zawodów sportowych
(sprzęt sportowy do: gimnastyki artystycznej, gimnastyki sportowej, zapasów)

     Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy (11.05.2012)
     Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - dostawy (11.05.2012)
     Formularze dla wykonawców - oferta, oświadczenie (11.05.2012)
     Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia - dostawy (16.05.2012)
     Zmodyfikowane formularze dla wykonawców - oferta (16.05.2012)
     Informacja o wyborze oferty - na dostawę sprzętu i wyposażenia dla potrzeb organizowania zawodów sportowych (sprzęt sportowy do: gimnastyki sportowej, gimnastyki artystycznej, zapasów)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu
i wyposażenia dla potrzeb organizowania zawodów sportowych
(ręczniki bawełniane)

     Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy (14.05.2012)
     Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - dostawy (14.05.2012)
     Formularze dla wykonawców - oferta, oświadczenie (14.05.2012)
     Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia - dostawy (15.05.2012)
     Informacja o wyborze oferty - na dostawę ręczników dla potrzeb organizowania zawodów sportowych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu
i wyposażenia dla potrzeb organizowania zawodów sportowych
(sprzęt sportowy do: boksu, hokeja na trawie, gimnastyki sportowej, lekkiej atletyki, pięcioboju nowoczesnego, pływania, rugby, pomiarów sportowych, tenisa ziemnego, wyposażenia reklamowego, strzelectwa sportowego)

     Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy (24.05.2012)
     Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - dostawy (24.05.2012)
     Formularze dla wykonawców - oferta, oświadczenie (24.05.2012)
     Odpowiedź na zadane pytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia - dostawy (27.05.2012)
     Odpowiedź na zadane pytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia - dostawy (29.05.2012)
     Informacja o wyborze oferty - na dostawę sprzętu i wyposażenia dla potrzeb organizowania zawodów sportowych (sprzęt sportowy do: boksu, hokeja na trawie, gimnastyki sportowej, lekkiej atletyki, pięcioboju nowoczesnego, pływania, rugby, pomiarów sportowych, tenisa ziemnego, wyposażenia reklamowego, strzelectwa sportowego)

Aktualności | O stowarzyszeniu | Regulaminy | Szkolenie | Wyniki | Akty | Zamówienia | Medycyna | Linki