Wyniki Systemu Sportu Młodzieżowego 2023

Zapraszamy do korzystania z rankingów SSM.

Przygotowane zestawienia umożliwiają:

– dokonanie obiektywnej oceny skuteczności szkolenia zawodników przez kluby,

– określenie potencjału sportowego poszczególnych sportów w obrębie województwa/ powiatu/ gminy,

– budowę systemu motywacyjnego dla zawodników/ klubów,

– skuteczne modelowanie strategii rozwoju sportu w obrębie jednostek samorządowych.

KLASYFIKACJE:

Województwa

Kluby

Gminy