Ogłoszenie przez Zarząd Województwa Małopolskiego konkursu pn. „Małopolski Klub” w 2023 r.

W dniu 25 kwietnia 2023 r. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej w 2023 roku pn. „Małopolski Klub”.

W ramach Konkursu dofinansowane będą zadania w zakresie szkolenia zawodników z klubów i stowarzyszeń sportowych województwa małopolskiego do udziału w finałach ogólnopolskich współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach państwowego Systemu Sportu Młodzieżowego.

Celem realizacji zadań jest stworzenie odpowiednich warunków sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, wsparcie instytucjonalne działalności podmiotów realizujących zadania w obszarze kultury fizycznej z siedzibą w województwie małopolskim, a także inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży.

W ramach konkursu dofinansowane będą zadania, których przedmiotem są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego w zakresie szkolenia sportowego:

1) komponent/komponenty obowiązkowe:

– przeprowadzenie zajęć sportowych/treningów i/lub;

– organizacja obozu sportowego i/lub;

– organizacja wyjazdu na rozgrywki/mecze sportowe;

2) komponent fakultatywny: zakup sprzętu sportowego.

W załączeniu treść ogłoszenia konkursu.