Najnowsze artykuły

Okres urlopowy

Przypominamy, że dokumentacje na akcje letnie rozpoczynające się w sierpniu powinny zostać złożone bezwzględnie do 27 lipca 2020 roku do godziny 12:00. Podyktowane jest to okresem […]

Kontrole akcji jednostkowych organizowanych w okresie wakacji

W związku z realizacją zadań MZSKF i programów szkolenia na rok 2020, wprowadzono monitoring realizacji zadań szkoleniowych i prawidłowego ich wykonywania. Do kontroli i wizytacji akcji szkoleniowych […]

Wytyczne uczestnictwa w akcjach jednostkowych realizowanych w czasie stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego

W celu minimalizacji ryzyka zakażenia uczestników akcji jednostkowych realizowanych w trakcie stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego w załączeniu przekazujemy Państwu zbiór wytycznych w zakresie […]

Aplikacja Calendly do rezerwacji wizyt w biurze MZSKF

Ze względu na ogłoszony stan epidemii na terenie kraju, chcąc zapewnić Państwu maksymalne bezpieczeństwo oraz możliwość bezpośredniego kontaktu z pracownikami biura MZSKF prosimy o umawianie spotkań […]

Zasady prowadzenia dokumentacji merytorycznej i finansowej do zadań realizowanych przez MZSKF w 2020 r.

Przekazujemy Państwu zbiór procedur dotyczących planowania, przeprowadzania i rozliczania akcji jednostkowych w ramach zadań realizowanych przez MZSKF w 2020 r. i dofinansowanych ze środków publicznych, w tym: […]

Ostateczne limity kadr wojewódzkich

Po analizie przez pion szkolenia MZSKF dokumentacji rocznej do realizacji programu szkolenia i współzawodnictwa zawodników kadr wojewódzkich złożonych przez trenerów koordynatorów w poszczególnych dyscyplin, a w szczególności wykazów […]

Zmiana organizacji pracy biura MZSKF

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju dotyczącą zagrożenia rozprzestrzenianiem się koronawirusa, Zarząd Małopolskiego Związku Stowarzyszeń Kultury Fizycznej podjął decyzję o zmianie zasad funkcjonowania […]

UWAGA! Zmiana konta MZSKF

Nowe konto MZSKF:
BNP Paribas Bank Polska S.A. nr 85 1600 1462 1882 8454 6000 0004

Decyzja nr 2 Ministra Sportu

Decyzja nr 2 Ministra Sportu z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia „Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru […]