Władze

Zarząd
Małopolskiego Związku Stowarzyszeń Kultury Fizycznej

Prezes Zarządu:Jerzy Janczy
Wice Prezes ds. Organizacyjnych:Zbigniew Gorączko
Wice Prezes ds. Sportowych:Piotr Ludwig
Sekretarz:Jan Kusina
Członkowie:Zbigniew Klęk
Lech Pochwała
Jerzy Szyszka


Komisja Rewizyjna
Małopolskiego Związku Stowarzyszeń Kultury Fizycznej

Przewodniczący:Jarosław Jarząb
Członkowie:Małgorzata Tokarz
Mirosław Walocha


Wojewódzki Zespół Metodyczno – Szkoleniowy

Przewodniczący:Katarzyna Skowron
Członkowie:Jerzy Janczy
Anna Karnia-Biskupska