Druki KWM

Program dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Ostateczny podział limitów i stawek dofinansowania do szkolenia kadry wojewódzkiej młodzików w 2020 r.

Załącznik nr 2b – Harmonogram planowanych działań (preliminarz) kwm

Załącznik nr 3b – Szczegółowy program szkolenia sportowego w 2020 roku oraz kryteria kwalifikacji zawodników do kwm

Załącznik nr 5 – Oświadczenie trenera koordynatora

Załącznik nr 6 – Upoważnienie dla osoby reprezentującej WOZS / Klub wiodący

Załącznik nr 7b – Oświadczenie o posiadaniu środków

Załącznik nr 8 – Wykaz dofinansowanych wynagrodzeń ze środków MS (Szkoleniowcy Kadry Wojewódzkiej na akcjach jednostkowych)

Załącznik nr 10 – Wykaz szkolonych zawodników

Załącznik nr 11 – Wykaz kadry trenerskiej i osób współpracujących w ramach kadry wojewódzkiej

Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział zawodnika niepełnoletniego w akcji jednostkowej oraz oświadczenie zawodnika pełnoletniego lub osoby towarzyszącej w związku z ogłoszonym stanem epidemii wirusa COVID-19

Karta informacyjna zawodnika niepełnoletniego

Załącznik nr 8b – Program akcji jednostkowej kwm

Załącznik nr 9b – Preliminarz akcji jednostkowej kwm / Załącznik nr 12b – Rozliczenie kosztów zadania zleconego kwm

Załącznik nr 11b – Potwierdzenie udziału w akcji jednostkowej kwm

Załącznik nr 13b – Sprawozdanie z akcji jednostkowej kwm

Załącznik nr 19b – Dziennik zajęć z akcji jednostkowej kwm

Załącznik nr 20b – Regulamin akcji jednostkowej kwm

Załączniki do regulaminu (zasady porusznia się pieszo i na rowerze w ruchu drogowym, zasady bezpieczeństwa kąpieli, zasady użytkowania sprzętu pływającego)

Załącznik nr 10b – Preliminarz MMM / Załącznik nr 17 – Rozliczenie kosztów zadania zleconego MMM

Załącznik nr 16b – Delegacja sędziowska / Ekwiwalent za poniesione koszty MMM

Załącznik nr 18b – Sprawozdanie Sędziego Głównego MMM / Potwierdzenie wręczenia dyplomów/medali MMM

Plansza z informacją o wsparciu realizacji zadania przez Województwo Małopolskie

Załącznik nr 14/15 – Wniosek / Rozliczenie zaliczki

Umowa zlecenie – wynagrodzenie podczas akcji jednostkowych

Umowa zlecenie – prace inne niż szkolenie

Kalkulator umów zleceń

Wzór oferty na realizację akcji jednostkowej

Wzór umowy z kontrahentem

Wzór faktury dla kontrahentów zawierający elementy obowiązkowe

Wzór opisu faktury – akcje jednostkowe kwm

Wzór pisma o zmianę akcji jednostkowej kw