Druki KWM

Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików jest dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Podział limitów i stawek do szkolenia kadry wojewódzkiej młodzików w 2019 r.

Zgoda opiekuna na udział zawodnika w akcjach szkoleniowych KWM realizowanych przez MZSKF

Załącznik nr 2 – Program organizacji szkolenia (opisowy) kadry wojewódzkiej
Załącznik nr 2 do umowy MSiT – Harmonogram planowanych działań (preliminarz) / korekta
Załącznik nr 8 do umowy MSiT – Wykaz dofinansowanych wynagrodzeń ze środków MSiT (Szkoleniowcy Kadry Wojewódzkiej) na akcjach jednostkowych
Załącznik nr 10 do umowy MSiT – Wykaz zawodników szkolonych w ramach kadry wojewódzkiej
Załącznik nr 11 do umowy MSiT – Wykaz kadry trenerskiej i osób współpracujących w ramach kadry wojewódzkiej
Załącznik nr 6 – Upoważnienie
!!! Oświadczenie trenera koordynatora
Załącznik nr 7b – Oświadczenie o posiadaniu środków

Załącznik nr 8b – Program zgrupowania/konsultacji
Załącznik nr 20b – Ramowy regulamin akcji
Załączniki do regulaminu (zasady porusznia się pieszo i na rowerze w ruchu drogowym, zasady bezpieczeństwa kąpieli, zasady użytkowania sprzętu pływającego)
Załącznik nr 9b – Preliminarz szkolenie / Załącznik nr 12b – Rozliczenie kosztów zadania zleconego szkolenie
Załącznik nr 11b – Potwierdzenie udziału w zgrupowaniu/konsultacji
Załącznik nr 13b – Sprawozdanie zgrupowania/konsultacji
Załącznik nr 19b – Dziennik zajęć
Plansza z informacją o wsparciu realizacji zadania przez Województwo Małopolskie

Załącznik nr 10b – Preliminarz MMM / Załącznik nr 17 – Rozliczenie kosztów zadania zleconego MMM
Załącznik nr 16b – Delegacja sędziowska / Ekwiwalent za poniesione koszty MMM
Załącznik nr 16b – Delegacja sędziowska / Ekwiwalent za poniesione koszty MMM (NOWY – dla delegacji wypłacanych po 01.10.2019)
Załącznik nr 18b – Sprawozdanie Sędziego Głównego / Potwierdzenie wręczenia dyplomów/medali

Załącznik nr 14/15 – Wniosek / Rozliczenie zaliczki
Umowa zlecenie – szkolenie
Umowa zlecenie – prace inne niż szkolenie
Kalkulator umów zleceń
Kalkulator umów zleceń (NOWY – dla umów wypłacanych po 01.10.2019)

Zapytanie ofertowe
Wzór oferty na realizację zadania
Wzór umowy z kontrahentem

Wzór faktury dla kontrahentów zawierający elementy obowiązkowe
Wzór opisu faktury – szkolenie kwm
Wzór pisma o zmianę akcji w szkoleniu i współzawodnictwie kw