BIURO WYKONAWCZE

Biuro Wykonawcze


Kierownik:
Jerzy Janczy Prezes MZSKF


Zastępca
Kierownika:
Zbigniew Gorączko Wiceprezes ds. Organizacyjnych MZSKF
Piotr Ludwig Wiceprezes ds. Sportowych MZSKF


Członkowie:
Halina Kotelon Główny Księgowy MZSKF
Wojciech Litwicki Sekretarz Zarządu MZSKF
Andrzej Dziura Kierownik Szkolenia MZSKF
Marcin Godawiec Specjalista ds. Kultury Fizycznej MZSKF
Ewa Grydżuk Inspektor w Zespole ds. Programów Sportowych Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
Krystyna de Ville Referent Finansowo Księgowy MZSKF
Adam Pióro Referent Finansowo Księgowy MZSKF
Mikołaj Przybylski
Dorota Kogutowska

                                         Copyright (c) 2007 - MZSKF