WŁADZE

Zarząd
Małopolskiego Związku Stowarzyszeń Kultury Fizycznej


,
Prezes Zarządu: Jerzy Janczy
Wice Prezes ds. Organizacyjnych:Zbigniew Gorączko
Wice Prezes ds. Sportowych:Piotr Ludwig
Sekretarz:Jan Kusina
Członkowie:Zbigniew Klęk
Lech Pochwała
Jerzy Szyszka


Komisja Rewizyjna
Małopolskiego Związku Stowarzyszeń Kultury Fizycznej


Przewodniczący:Jarosław Jarząb
Członkowie:Małgorzata Tokarz
Mirosław Walocha


Wojewódzki Zespół Metodyczno - Szkoleniowy


Przewodniczący:Grzegorz Sobczyk
Członkowie:Jerzy Janczy
Katarzyna Skowron

Aktualności | O stowarzyszeniu | Regulaminy | Szkolenie | Wyniki | Akty | Zamówienia | Medycyna | Linki