DRUKI MK zima 2018

Szkolenie Małopolskiej Kadry w sportach zimowych jest realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Podział dofinansowania z dotacji Województwa Małopolskiego do zadania pn. "Małopolska kadra w sportach zimowych" w 2018 r.

Oświadczenie o zgodzie na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczestników zadań (zawodników i szkoleniowców) realizowanych przez MZSKF
Załącznik nr 5e - Roczny preliminarz finansowy
Załącznik nr 6e - Upoważnienie
Załącznik nr 7e - Oświadczenie o posiadaniu środków

Załącznik nr 8e - Program zgrupowania/konsultacji
Załącznik nr 20e - Ramowy regulamin akcji
Załączniki do regulaminu (zasady porusznia się pieszo i na rowerze w ruchu drogowym, zasady bezpieczeństwa kąpieli, zasady użytkowania sprzętu pływającego)
Załącznik nr 9e - Preliminarz szkolenie / Załącznik nr 12e - Rozliczenie kosztów zadania zleconego szkolenie
Załącznik nr 11e - Potwierdzenie udziału w zgrupowaniu/konsultacji
Załącznik nr 13e - Sprawozdanie zgrupowania/konsultacji
Załącznik nr 19e - Dziennik zajęć
Plansza z informacją o wsparciu realizacji zadania przez Województwo Małopolskie

Załącznik nr 14/15 - Wniosek / Rozliczenie zaliczki
Umowa zlecenie - szkolenie
Kalkulator umów-zleceń

Zapytanie ofertowe
Wzór oferty na realizację zadania
Wzór umowy z kontrahentem

Wzór faktury dla kontrahentów zawierający elementy obowiązkowe
Wzór opisu faktury - szkolenie MK zima

Aktualności | O stowarzyszeniu | Regulaminy | Szkolenie | Wyniki | Akty | Zamówienia | Medycyna | Linki