DRUKI SSM 2018

Przygotowanie i udział reprezentantów województwa małopolskiego w zawodach finałowych systemu sportu młodzieżowego jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

!!! KOREKTA Podziału dofinansowania z dotacji Województwa Małopolskiego do zadania pn. "Przygotowanie i udział reprezentantów województwa małopolskiego w zawodach finałowych systemu sportu młodzieżowego" w 2018 r. - w związku ze zmniejszeniem kwoty ubezpieczenia nnw

Oświadczenie o zgodzie na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczestników zadań (zawodników i szkoleniowców) realizowanych przez MZSKF
Załącznik nr 5c - Roczny preliminarz finansowy
Załącznik nr 6c - Upoważnienie
Załącznik nr 7c - Oświadczenie o posiadaniu środków

Załącznik nr 8c - Program przygotowanie
Załącznik nr 8d - Lista uczestników zawody
Załącznik nr 20c - Ramowy regulamin akcji
Załączniki do regulaminu (zasady porusznia się pieszo i na rowerze w ruchu drogowym, zasady bezpieczeństwa kąpieli, zasady użytkowania sprzętu pływającego)
Załącznik nr 9c - Preliminarz akcje jednostkowe / Załącznik nr 12c - Rozliczenie kosztów zadania zleconego
Załącznik nr 11c - Potwierdzenie udziału w akcji
Załącznik nr 13c - Sprawozdanie akcji
Załącznik nr 19c - Dziennik zajęć
Plansza z informacją o wsparciu realizacji zadania przez Województwo Małopolskie

Załącznik nr 14/15 - Wniosek / Rozliczenie zaliczki
Umowa zlecenie - szkolenie
Umowa zlecenie - zawody
Kalkulator umów zleceń

Zapytanie ofertowe
Wzór oferty na realizację zadania
Wzór umowy z kontrahentem

Wzór faktury dla kontrahentów zawierający elementy obowiązkowe
Wzór opisu faktury - SSM

Aktualności | O stowarzyszeniu | Regulaminy | Szkolenie | Wyniki | Akty | Zamówienia | Medycyna | Linki