DRUKI KWM 2018

Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików jest dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

!!! KOREKTA Limitów i stawek do szkolenia kadry wojewódzkiej młodzików w 2018 r.
- w związku ze zwiększeniem limitu na województwo małopolskie na podstawie decyzji nr 14 MSiT z dnia 6 lutego 2018 r. oraz rezygnacją ze szkolenia kwm w unihokeju


Oświadczenie o zgodzie na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczestników zadań (zawodników i szkoleniowców) realizowanych przez MZSKF
Zgoda opiekuna na udział zawodnika w akcjach szkoleniowych KWM realizowanych przez MZSKF

Załącznik nr 2 - Program organizacji szkolenia (opisowy) kadry wojewódzkiej
Załącznik nr 2 do umowy MSiT - Harmonogram planowanych działań (preliminarz) / korekta
Załącznik nr 8 do umowy MSiT - Wykaz dofinansowanych wynagrodzeń ze środków MSiT (Szkoleniowcy Kadry Wojewódzkiej) na akcjach jednostkowych
Załącznik nr 10 do umowy MSiT - Wykaz zawodników szkolonych w ramach kadry wojewódzkiej
Załącznik nr 11 do umowy MSiT - Wykaz kadry trenerskiej i osób współpracujących w ramach kadry wojewódzkiej
Załącznik nr 6b - Upoważnienie
!!! Oświadczenie trenera koordynatora
Załącznik nr 7b - Oświadczenie o posiadaniu środków

Załącznik nr 8b - Program zgrupowania/konsultacji
Załącznik nr 20b - Ramowy regulamin akcji
Załączniki do regulaminu (zasady porusznia się pieszo i na rowerze w ruchu drogowym, zasady bezpieczeństwa kąpieli, zasady użytkowania sprzętu pływającego)
Załącznik nr 9b - Preliminarz szkolenie / Załącznik nr 12b - Rozliczenie kosztów zadania zleconego szkolenie
Załącznik nr 11b - Potwierdzenie udziału w zgrupowaniu/konsultacji
Załącznik nr 13b - Sprawozdanie zgrupowania/konsultacji
Załącznik nr 19b - Dziennik zajęć
Plansza z informacją o wsparciu realizacji zadania przez Województwo Małopolskie

Załącznik nr 10b - Preliminarz MMM / Załącznik nr 17 - Rozliczenie kosztów zadania zleconego MMM
Załącznik nr 16b - Delegacja sędziowska / Ekwiwalent za poniesione koszty MMM
Załącznik nr 18b - Sprawozdanie Sędziego Głównego / Potwierdzenie wręczenia dyplomów/medali

Załącznik nr 14/15 - Wniosek / Rozliczenie zaliczki
Umowa zlecenie - szkolenie
Umowa zlecenie - prace inne niż szkolenie
Kalkulator umów zleceń

Zapytanie ofertowe
Wzór oferty na realizację zadania
Wzór umowy z kontrahentem

Wzór faktury dla kontrahentów zawierający elementy obowiązkowe
Wzór opisu faktury - szkolenie kwm
Wzór pisma o zmianę akcji w szkoleniu i współzawodnictwie kw

Aktualności | O stowarzyszeniu | Regulaminy | Szkolenie | Wyniki | Akty | Zamówienia | Medycyna | Linki