DRUKI KWJm,KWJ,KWMłd 2018

Szkolenie kadry wojewódzkiej juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców jest dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Limity i stawki do szkolenia kadry wojewódzkiej juniorów młodszych, juniorów, młodziezowców w 2018 r.

Oświadczenie o zgodzie na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczestników zadań (zawodników i szkoleniowców) realizowanych przez MZSKF
Zgoda opiekuna na udział zawodnika w akcjach szkoleniowych KWJm realizowanych przez MZSKF

Załącznik nr 2 - Program organizacji szkolenia (opisowy)
Załącznik nr 2 do umowy MSiT - Harmonogram planowanych działań (preliminarz) / korekta
Załącznik nr 8 do umowy MSiT - Wykaz dofinansowanych wynagrodzeń ze środków MSiT (Szkoleniowcy Kadry Wojewódzkiej) na akcjach jednostkowych
Załącznik nr 10 do umowy MSiT - Wykaz zawodników szkolonych w ramach kadry wojewódzkiej
Załącznik nr 11 do umowy MSiT - Wykaz kadry trenerskiej i osób współpracujących w ramach kadry wojewódzkiej
Załącznik nr 6a - Upoważnienie
!!! Oświadczenie trenera koordynatora
Załącznik nr 7a - Oświadczenie o posiadaniu środków

Załącznik nr 8a - Program zgrupowania/konsultacji
Załącznik nr 20a - Ramowy regulamin akcji
Załączniki do regulaminu (zasady porusznia się pieszo i na rowerze w ruchu drogowym, zasady bezpieczeństwa kąpieli, zasady użytkowania sprzętu pływającego)
Załącznik nr 9a - Preliminarz szkolenie / Załącznik nr 12a - Rozliczenie kosztów zadania zleconego szkolenie
Załącznik nr 11a - Potwierdzenie udziału w zgrupowaniu/konsultacji
Załącznik nr 13a - Sprawozdanie zgrupowania/konsultacji
Załącznik nr 19a - Dziennik zajęć

Załącznik nr 14/15 - Wniosek / Rozliczenie zaliczki
Umowa zlecenie - szkolenie
Umowa zlecenie - prace inne niż szkolenie
Kalkulator umów zleceń

Zapytanie ofertowe
Wzór oferty na realizację zadania
Wzór umowy z kontrahentem

Wzór faktury dla kontrahentów zawierający elementy obowiązkowe
Wzór opisu faktury - szkolenie kwjm/kwj/kwmłd
Wzór pisma o zmianę akcji w szkoleniu i współzawodnictwie kw

Aktualności | O stowarzyszeniu | Regulaminy | Szkolenie | Wyniki | Akty | Zamówienia | Medycyna | Linki